Zmiana formy zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym na zajęcia zdalne

Do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną podjąłem decyzję, że od poniedziałku, czyli 12.10.2020 r. do niedzieli 18.10.2020 r. włącznie, wszystkie zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym zostają zamienione na zajęcia zdalne.
Decyzja, które zajęcia zostaną przywrócone w formie stacjonarnej od 19.10.2020 r., zostanie ogłoszona do 16 października.
Proszę jednocześnie pamiętać, że decyzja o przeniesieniu wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni.
Sytuacja jest trudna dla całej społeczności Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, ale liczę na Państwa zrozumienie i pełną współpracę.

Marek Cała

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

 

Pobierz: Komunikat Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Marka Cały