POGRZEB Ś.P. TADEUSZA WOŹNEGO

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2020 roku zmarł

Ś.P.

dr inż. Tadeusz Woźny

emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle,
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Był nauczycielem akademickim, opiekunem wielu prac magisterskich oraz inżynierskich, organizatorem i opiekunem dydaktycznych ćwiczeń terenowych dla wielu pokoleń studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
Przez 30 lat pełnił funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle oraz Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, przez 25 lat pełnił funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działalność naukowo – badawczą oraz dydaktyczną, m.in.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP,
Odznaką „Za zasługi dla województwa wałbrzyskiego”, Honorową Odznaką „Za zasługi dla Ochrony Pracy”.
Dyrektor Górniczy I Stopnia.
Ceniony i lubiany przez Koleżanki i Kolegów oraz Studentów.

Pogrzeb ś.p. dra inż. Tadeusza Woźnego odbędzie się 30 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dziekan i Pracownicy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH