Zmarł ś.p. prof. Wiesław Blaschke

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 lutego 2021 roku w wieku 79 lat zmarł

ś.p.

prof. Wiesław Blaschke

Ekspert w dziedzinie ekonomiki górnictwa i gospodarki surowcami mineralnymi, ważna postać okresu transformacji polskich kopalń węgla kamiennego do gospodarki wolnorynkowej, współautor wielu opracowań wykorzystanych w procesach restrukturyzacji górnictwa.

Prof. Wiesław Blaschke był absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie specjalności przeróbka mechaniczna.

Jako naukowiec, wykładowca i nauczyciel akademicki był związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Polską Akademią Nauk – Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią i Politechniką Śląską w Gliwicach. W latach 1974-1976 był Dyrektorem ds. Nauki w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym AGH.

W latach 1997-2003 był doradcą prezesów Państwowej Agencji Węgla Kamiennego oraz Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa. Był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiej Akademii Umiejętności, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, charytatywnej organizacji Lions Club, był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Profesor był autorem ponad 350 publikacji (w tym 40 referatów prezentowanych za granicą) i 120 opracowań naukowo-badawczych. Za działalność społeczną otrzymał ponad 20 odznaczeń, m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb prof. Wiesława Blaschke odbędzie się 2 marca 2021 roku o godz. 13:00 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.