Zmarł prof. Andrzej Wichur

Dziekan i Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 18 czerwca 2019 roku zmarł

prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur

Długoletni pracownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki.
Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działalność naukowo – badawczą i dydaktyczną.
Ceniony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz licznej kadry naukowej,
cieszący się szacunkiem studentów i kolegów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 lipca br. o godz. 12.00
w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim.

Dziekan, pracownicy oraz studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
składają RODZINIE PROFESORA wyrazy głębokiego współczucia.