ZMARŁ Ś.P. MGR MAREK GAWRON

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

mgr Marek Gawron

emerytowany pracownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki.

Śp. mgr Marek Gawron pracę zawodową na Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczął 1999 roku w Zespole Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Matematyki Stosowanej. Od 2010 roku był pracownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Mgr Marek Gawron był absolwentem Liceum Plastycznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Realizował swoje działania artystyczne, jako artysta malarz, grafik i projektant wnętrz. Efektem jego pracy twórczej był udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. W pracy naukowo-badawczej realizował swoje zainteresowania w dziedzinie grafiki komputerowej i inżynierskiej. Jest autorem kilkunastu opracowań naukowych dotyczących implementacji programów graficznych do zapisu konstrukcji inżynierskich.

W intencji śp. mgr Marka Gawrona odprawiona zostanie msza święta w piątek 13 listopada 2020 roku o godz. 10.30 w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Nowosadeckiej w Krakowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 listopada 2020 o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Bronowicach Pasterniku.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.