Zmarł ś.p. dr. inż. Czesław Kotowski

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra inż. Czesława Kotowskiego, wieloletniego Dyrektora i Prezesa Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”, który pracę zawodową rozpoczął w 1960 roku Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH i przez całe życie był przyjacielem naszego wydziału.

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy szczere kondolencje

Dziekan i społeczność akademicka
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie