ZMARŁ Ś.P. DR INŻ. ADAM SUCHETA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku zmarł

ś.p.
dr inż. Adam Sucheta

Emerytowany wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Był nauczycielem akademickim, promotorem oraz recenzentem wielu prac magisterskich oraz inżynierskich,
społecznie zaangażowany w środowisko studenckie organizował zawody narciarskie o „Puchar Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii” oraz Rejsy Żeglarskie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przez 17 lat był organizatorem cyklicznych Seminariów Naukowych w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, przez wiele lat był Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego corocznej konferencji naukowej pod nazwą „Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”.
Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działalność naukowo–badawczą oraz dydaktyczno-wychowawczą, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz dyplomami „za wyróżniające się osiągnięcia w działalności dydaktyczno–wychowawczej”.
Otrzymał Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia.
Dyrektor Górniczy II Stopnia.
Ceniony i lubiany przez Koleżanki i Kolegów oraz Studentów.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 24.04.2021r. o godz. 14:00 w Kościele Św. Wojciecha w Jaworznie,
po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Parafialny Ciężkowicki.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i Pracownicy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH