Zmarł prof. Kazimierz Stanisław Sztaba

Dziekan i Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. w wieku 88 lat zmarł

prof. dr hab. inż. Kazimierz S. Sztaba

Profesor Honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej

Od 1952 roku był pracownikiem Wydziału Górniczego AGH pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. kształcenia kadr. W latach 1968-1985 był dyrektorem Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym. W 2002 roku przeszedł w stan spoczynku, nadal utrzymując aktywne kontakty z Uczelnią i Wydziałem.
Działalność naukowa i dydaktyczna profesora Kazimierza S. Sztaby obejmowała specjalność „Inżynieria mineralna” której podstawy stworzył. Był autorem szeregu monografii, licznych artykułów oraz opracowań naukowo-technicznych. Był wychowawcą studentów i młodych pracowników naukowych, wypromował 27 doktorów. Był Osobą lubianą i szanowaną za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
Był członkiem licznych licznych rad, komitetów i stowarzyszeń naukowych między innymi Państwowej Rady Górnictwa, Komitetów Polskiej Akademii Nauk – Górnictwa i Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Podstaw Inżynierii Środowiska.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019 o godz. 13:40 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Rodzinie ś.p. prof. Kazimierza S. Sztaby składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału
oraz pracownicy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH