Zgłoszenia pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31.07.2019 r. można składać do Działu Współpracy z Zagranicą AGH zgłoszenia nauczycieli akademickich na:

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Kraje Programu KA 103 w roku akademickim 2019/2020

Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni zagranicznej. Zajęcia te muszą być zawsze integralną częścią programu studiów goszczącej uczelni. Podstawą ubiegania się o wyjazd i otrzymania stypendium Erasmus+ jest aktualna umowa bilateralna z uczelnią zagraniczną – wykaz umów.

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Przed złożeniem zgłoszenia należy sprawdzić u koordynatora danej umowy na wydziale, czy w umowie bilateralnej, w ramach której planowany jest wyjazd przewidziana jest wymiana kadry akademickiej .

Oprócz zgody Dziekana zgłoszenie musi posiadać również akceptację koordynatora umowy na wydziale.

Jeżeli pracownik wskazuje więcej wyjazdów niż jeden bardzo proszę o podanie wyjazdu priorytetowego.

Minimalna długość pobytu w ramach programu Erasmus+ to 4 dni, w tym 2 dni przeznaczone na podróż, a maksymalna to 7 dni, w tym 2 dni na podróż.

Wyjazdy szkoleniowe pracowników w ramach Programu Erasmus+ Kraje Programu KA 103 w roku akademickim 2019/2020

Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (udział w seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing). Dla nauczycieli akademickich udział w specjalistycznych szkoleniach-kursach metodycznych mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej. Pracownicy samodzielnie uczestniczą w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć szkolenie. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

Długość pobytu to jeden tydzień – 5 dni+2 dni przeznaczone na podróż.

Kandydatury osób ubiegających się o obydwa rodzaje wyjazdów wyjazd po raz pierwszy oraz zatrudnionych na podstawie umowy o prace będą traktowane priorytetowo. Wyjazd należy zrealizować w okresie od 01.10.2019 r. do 15.09.2020 r. W roku akademickim 2019/2020 pracownik może aplikować tylko na 1 wyjazd dydaktyczny lub szkoleniowy.

Zgłoszenia należy składać do DWZ (C-1, pok. 109, I piętro).

Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględniane przy kwalifikacji pracowników na wyjazd. W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Martą Włodarczyk tel. 32-57 lub p. Katarzyną Ciepielą tel. 32-57.