Zgłoszenia nauczycieli akademickich na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH informuje, że do dnia 31.08.2020 r. można składać do DWZ zgłoszenia nauczycieli akademickich na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Celem wyjazdu ma być prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni zagranicznej. Zajęcia te muszą być zawsze integralną częścią programu studiów
goszczącej uczelni. Podstawą ubiegania się o wyjazd i otrzymania stypendium Erasmus+ jest aktualna umowa bilateralna z uczelnią zagraniczną.
Szczegóły w załączonym piśmie – Pismo Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+