Przedłużenie zawieszenia zajęć odbywających się stacjonarnie na uczelni dla wszystkich studentów Wydziału

Z uwagi na aktualny stan epidemiczny w kraju, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab inż. Marek Cała podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć odbywających się stacjonarnie na uczelni do 18.04.2021 r. dla wszystkich studentów Wydziału. Po uzgodnieniu pomiędzy studentami a prowadzącymi, zajęcia powinny zostać odrobione w późniejszym terminie, a w przypadku braku takiej możliwości, zajęcia powinny być odrobione w formie zdalnej.