Zawieszenie zajęć dydaktycznych w związku z uroczystościami Barbórkowymi

W związku z uroczystościami Barbórkowymi Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny wyraża zgodę na zawieszenie zajęć dydaktycznych:

  • W dniu 4 grudnia 2018 roku od godziny 16:00 dla grup studenckich, które wraz z pracownikiem prowadzącym zajęcia wezmą udział w uroczystym pochodzie lisów,
  • W dniu 6 grudnia 2018 roku dla osób czynnie uczestniczących W Sesji Kół Naukowych (wygłaszający referaty i organizatorzy Sesji). Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach będzie poświadczenie obecności na Sesji wydawane W każdej Sekcji).
  • W dniu 7 grudnia 2018 roku (cały dzień) – zawieszenie wszystkich zajęć na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.