Zaproszenie na warsztaty Revitalisation of post-mining areas – examination of success factors and reasons for failure

W dniu 22 czerwca 2021 r. w godz. 9.00–14.00 będą miały miejsce warsztaty organizowane w ramach projektu ReviRIS – Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe (EIT Raw Materials KIC). Podczas warsztatów przedstawione zostaną wybrane studia przypadków rewitalizacji terenów pogórniczych w Austrii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i realizacji tego procesu, jak i aktualnego funkcjonowania w przypadku zakończenia rewitalizacji sukcesem.

Rewitalizacja prowadzona jest od ponad 100 lat, zanim jeszcze to pojęcie wprowadzone zostało do obiegu prawnego, programów unijnych oraz badań naukowych. Jednak z różnym skutkiem, niezależnym od rygorów prawnych, zachęt finansowych czy osiągnięć naukowych. Podczas warsztatów chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytania jakie czynniki przesądzają o sukcesie rewitalizacji oraz jakie są przyczyny niepowodzenia inwestycji rewitalizacyjnych. Wartością warsztatów jest zaproszenie do aktywnego w nich udziału przedstawicieli firm górniczych i obiektów powstałych w wyniku rewitalizacji, którzy podjęli próbę rewitalizacji albo dziś zarządzają instytucjami utworzonymi w wyniku rewitalizacji.

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli: przedsiębiorstw górniczych, samorządów terytorialnych, muzeów i innych placówek zlokalizowanych na terenach pogórniczych, sektora badawczo-rozwojowego, firm konsultingowych, instytucji zarządzających funduszami na rewitalizację, studentów oraz wszystkich entuzjastów dziedzictwa górniczego. Liczymy na aktywny udział i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat czynników sukcesu i przyczyn porażek w procesie rewitalizacji.

Program Warszatów: ReviRis_Workshop_program.pdf

Zainteresowanych prosimy o rejestrację: https://forms.office.com/r/dJawZtMZX6. Formularz rejestracji będzie aktywny do 18.06.2021 r.. Link do warsztatów przesłany zostanie na kilka dni przed terminem.

W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Ostręga: ostrega@agh.edu.pl

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zespołu WGiG ReviRIS

Revitalisation of post-mining areas –  Examination of success factors and reasons for failure