Zaproszenie na Warsztaty Online projektu MOBI-US

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Online  projektu MOBI-US (Industry Workshop), które odbędą się 02 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00.

MOBI-US to projekt z programu  EIT Raw Materials realizowany przez WGiG, liderem projektu jest Uniwersytet w Miszkolcu. Z ramienia AGH projekt prowadzony jest w ramach współpracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest wzmocnienie mobilności studentów poprzez stworzenie „okna mobilności” czyli nowej ścieżki pozwalającej na możliwość częściowego studiowania na innej uczelni w ramach obecnie prowadzonych studiów.

Na warsztatach zostaną przedstawione cele projektu MOBI-US, dotychczas osiągnięte wyniki, jak również projekty ścieżek mobilności utworzonych pomiędzy uczelniami partnerskimi.
Z powodu pandemii COVID-19 Warsztaty Przemysłowe mają formę spotkania online. Wydarzenie odbędzie się w dwóch sesjach, które będą obejmować:

Sesja 1. Wewnętrzną dyskusję na temat projektu wspólnych programów nauczania w zakresie gospodarki surowcowej.

Sesja 2. Krótkie przedstawienie założeń i celów projektu, prezentację ścieżek mobilności oraz dyskusję z uczestnikami spotkania na temat oczekiwań przedsiębiorstw od absolwentów uczelni wyższych, wad i zalet studiowania równocześnie  na kilku uczelniach, równowagi
w zakresie posiadania umiejętności twardych i miękkich, jak również przygotowania studentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej w trakcie studiów.

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Program: MOBI_US_IWS_agenda_call2.pdf

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez link: MOBI-US Industry Workshop (google.com)

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: www.eitmobius.eu

Kontakt: Dr inż. Justyna Adamczyk <jadamcz@agh.edu.pl>