Zaproszenie na Uroczystość immatrykulacji studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Serdecznie zapraszam na Uroczystą immatrykulację studentów I roku na Naszym Wydziale, która odbędzie się dnia 1 października br. (wtorek) w godzinach 8.30-12.30 w Auli AGH.

 

Program uroczystości:

8:30-10:00  – Immatrykulacja studentów kierunków:

  • Budownictwo,
  • Inżynieria Górnicza.

10:30-12:30 – Immatrykulacja studentów kierunków:

  • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi,
  • Inżynieria Kształtowania Środowiska,
  • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych.

W związku z tą uroczystością zarządzam godziny dziekańskie dla studentów I roku studiów stacjonarnych od 8:00 do 12:30. Od godziny 12.30 wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.
Po uroczystej immatrykulacji zapraszamy po odbiór legitymacji w budynku A4, (odpowiednio kierunkami) w pokoju 27 i 28.

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii