Zaproszenie na konferencję Szkoła Gospodarki Odpadami

W najbliższych  dniach,  20-21 maja 2019 roku w Krakowie odbędzie, po wielu latach przerwy się konferencja Szkoła Gospodarki Odpadami. Jej organizatorami jest Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Fundacja dla AGH oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Używamy terminu reaktywacja, gdyż w latach 1997-2005 Szkoła była organizowana przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH przy współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Uważamy, że jej obecność w aktualnej sytuacji gospodarki odpadami w Polsce jest niezwykle istotnym działaniem na rzecz poprawy stanu środowiska i wzrostu wykorzystania odpadów. Chcielibyśmy, aby na trwałe zagościła w harmonogramie konferencji WGiG AGH.

Obrady będą obejmowały sesję plenarną oraz sesje tematyczne poświęcone odpadom wydobywczych, odpadom komunalnym, wytwarzaniu produktów z udziałem odpadów, a także  aspektom środowiskowym deponowania odpadów oraz społecznym i edukacyjnym aspektom gospodarki odpadami. Obrady są otwarte dla Studentów i Pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, których tym samym gorąco na nie zapraszamy.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie http://szkolagospodarkiodpadami.pl/