Zaproszenie na konferencję pt. “Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w Auli AGH pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki odbędzie się konferencja pt. “Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:20 Słowo wstępne oraz otwarcie obrad – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH
10:20-10:40 Projekt MODELU SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO  W POLSCE – Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
10:40-11:00 Elektroenergetyka w Polsce w 2019 roku … stan rzeczy, ku czemu zmierzamy – mgr inż. Herbert Leopold Gabryś, Komitet ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej
11:00-11:20 Wybrane opcje rozwoju technologii węglowych w okresie transformacji technologicznej energetyki – prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska
11:20-11:40 Zgazowanie węgla w Polsce – wnioski wynikające z projektu strategicznego NCBR – prof. dr hab. inż. Andrzej Strugała, dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, dr inż. Grzegorz Czerski, AGH Kraków
11:40-12:00 Dyskusja
12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-12:40 Analiza śladu węglowego (Carbon Footprint) obiektywną i wiarygodną metodą oceny oddziaływania technologii na środowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych
– dr hab. inż. Piotr Burmistrz, dr inż. Grzegorz Czerski, AGH Kraków
12:40-13:00 Węgiel w rozwoju technologii wodorowych i generatorów z ogniwami paliwowymi
– dr hab. inż. Magdalena Dudek prof. AGH, AGH Kraków
13:00-13:20 Stan prac nad rozwojem technologii zgazowania w Polsce – dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, dr inż. Aleksander Sobolewski, dr hab. inż. Marek Ściążko prof. AGH
– Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
13:20-13:40 Bezpośrednia hydrotermalna konwersja węgli brunatnych do ciekłych paliw węglowodorowych – dr Krzysztof Kapusta, prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, Główny Instytut Górnictwa
13:40-14:00 Czy przyszłe elektrownie węglowe mogą spełnić wskaźnik emisji 550 kg CO2/MWh bez wychwytu i składowania CO2? – prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, AGH Kraków
14:00-14:45 Dyskusja panelowa

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja do dnia 8 kwietnia 2019 r. na adres: abiess@agh.edu.pl.

Więcej informacji: http://www.kgo.agh.edu.pl/konferencja-2019/