Zaproszenie do zgłaszania uczestnictwa w Szkole Górnictwa Odkrywkowego 2020

W dniach 14-16 września 2020 r. w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VIII edycja konferencji pn. „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGHoraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. Konferencja ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń w celu wypracowania tzw. “dobrych praktyk w górnictwie odkrywkowym”.

W SGO 2020 szczególny nacisk położony zostanie na omówienie zagadnień związanych z:

  • Bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych
  • Polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż
  • Najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych
   i w kopalniach węgla brunatnego dotyczącymi:

   • urabiania mechanicznego i techniką strzelniczą
   • eksploatacji spod lustra wody
   • procesu transportu
   • przeróbki i obróbki kamienia blocznego
   • odwadniania kopalń odkrywkowych
 • Inteligentną kopalnią odkrywkową
 • Rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych

W ramach obecnej edycji przewidziany jest także dynamiczny pokaz maszyn górniczych firmy KOMATSU oraz zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”.

Osoby zainteresowane udziałem w SGO2020 proszone są o zgłaszanie tematów prezentacji do 19.04.2020 r., a ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa upływa 10.08.2020 r.

Wszystkie informacje na temat tego wydarzenia dostępne są także na www.sgo.agh.edu.pl