Zaproszenie do udziału w konkursie “CPK Innowacje”

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild zaprasza studentów i doktorantów do konkursu o nazwie “CPK Innowacje”.

Przedmiotem konkursu są projekty zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe do zastosowania przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, mieszczące się w następujących kategoriach:

  • Inteligentne systemy transportowe,
  • Smart City,
  • Multimodalność,
  • Innowacje środowiskowe,
  • Innowacje społeczne.

Konkurs ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów ze szczegółami inwestycji CPK oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych pomysłów.

W każdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu “CPK Innowacje” oraz do odwiedzenia strony konkursu pod adresem http://www.cpkinnowacje.pl