Zaproszenie do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych będzie prezentowało swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14 kwietnia 2019 r., a organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.  Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków w październiku 2019 r.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwa od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.cowi.tu.kielce.pl.