Zapisy na kurs: How to design and plan a project course with entrepreneurial elements (do wtorku)

Szanowni Państwo,

WGiG realizuje kilka projektów KIC EIT (Europejski Instytut Technologii i Innowacji), w tym edukacyjnych, ukierunkowanych m.in. na wzmocnienie przedsiębiorczości w środowisku akademickim, realizację grantów naukowych i poprawę jakości nauczania.

Jednym z nich jest projekt TRAIN ESEEv2, którego liderem jest Uniwersytet w Zagrzebiu, a kierownikiem zespołu z WGiG jest Pani prof. Justyna Swolkień. W ramach projektu, jeden z partnerów – Uniwersytet Aalto (Finlandia) organizuje warsztaty “How to design and plan a project course with entrepreneurial elements”. Przedsięwzięcie koncentruje się na przygotowaniu zajęć rozwijających umiejętności oraz kompetencje do pracy zespołowej oraz przedsiębiorczości. Warsztaty będą prowadzone dla zespołów pracowników każdego z partnerów projektu.

Zachęcam do włączenia się w warsztaty oraz utworzenia silnej reprezentacji Wydziału. To dobra okazja nie tylko do poznania nowych mechanik i metod dydaktycznych, ale również do zapoznania się z realizację projektów EIT. Podczas takich inicjatyw budują się przyszłe konsorcja projektowe.

Termin: 16-18.06.2020 r., godz.: 10-13:00, platforma: ZOOM

Więcej informacji: Train the trainers June 2020 (draft program).

Zgłoszenia należy przesyłać do wtorku do godziny 17:00 to Pan dr Sylwii Lorenc (slorenc@agh.edu.pl).