Wysokie miejsca naszych kierunków w Rankingu “Perspektyw”

Po raz dwudziesty został ogłoszony Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Jak co roku kierunki prowadzone na naszym Wydziale zajęły wysokie pozycje:

I miejsce kierunek Górnictwo i Geologiazobacz całą listę rankingową
(od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostaje zmieniony na kierunek Inżynieria Górnicza

II miejsce kierunek Budownictwozobacz całą listę rankingową

V miejsce kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcjizobacz całą listę rankingową
(od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostaje zmieniony na kierunek Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

VI miejsce kierunek Inżynieria Środowiskazobacz całą listę rankingową
(od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostaje zmieniony na kierunek Inżynieria Kształtowania Środowiska

Zestaw kryteriów i wskaźników uwzględnianych w Rankingu oraz ich wagi procentowe ustala corocznie Kapituła Rankingu na zasadzie eksperckiej. Ze szczegółowym opisem kryteriów oceny można się zapoznać tutaj.