Wyniki wyborów przedstawicieli do Senatu AGH i Kolegium Wydziału

Szanowni Państwo,

Na dzisiejszym Zebraniu wyborczym Okręgowego Kolegium Elektorów przeprowadzono wybór przedstawicieli w poszczególnych grupach wyborców do Senatu i Kolegium Wydziału.

Poniżej zamieszczam wyniki wyborów do:

a) Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni – protokół,

b) Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich – protokół,

c) Kolegium Wydziału w grupie profesorów i profesorów uczelni –  protokół,

d) Kolegium Wydziału w grupie pozostałych nauczycieli akademickich – protokół,

e) Kolegium Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – protokół.

 

Przewodniczący OKW nr 1

Dr inż. Artur Bator