Wyniki egzaminu kierunkowego w dniu 10 września 2019 r.

Wyniki egzaminu kierunkowego, który odbył się w dniu 10 wrzesnia 2019 r. zamieszczamy poniżej:
Studia I stopnia

Studia II stopnia