Wyniki 21 edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2020

17 lipca 2020 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie ogłoszono wyniki 21 edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Integralną częścią tego rankingu jest ranking Kierunków Studiów Perspektywy, w ramach, którego w tej edycji kierunki studiów prowadzone na uczelniach przyporządkowano do 70 tradycyjnych Grup Kierunków Studiów.

W grupie kierunków górnictwo i geologia kierunek prowadzony na AGH okazał się najlepszy zdobywając pierwsze miejsce.

Dyplom odebrał Prodziekan ds Kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. uczelni.

W tym roku ranking prowadzony był nieco odmiennie w stosunku do lat ubiegłych i klasyfikowano wspólnie wszystkie kierunki z danej grupy prowadzone przez różne Wydziały na danej Uczelni. Kierunki z grupy górnictwo i geologia prowadzone są na naszym Wydziale (kierunek Inżynieria górnicza), a  także na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Pozostałe nasze kierunki zostały sklasyfikowane również bardzo wysoko, w swoich grupach tj. odpowiednio na następujących miejscach w skali całej Polski:

Budownictwo (prowadzona na AGH wyłącznie na naszym Wydziale) – 6 miejsce;

Inżynieria środowiska na AGH (obecnie na naszym Wydziale: Inżynieria kształtowania środowiska) – 5 miejsce (prowadzona również na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska);

Zarządzanie i inżynieria produkcji na AGH (obecnie na naszym Wydziale: Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi) – 2 miejsce (prowadzone również na Wydziale Zarządzania i Wydziale Metali Nieżelaznych).

Nasza Uczelnia zdobyła zaś czwarte miejsce w rankingu Uczelni Akademickich. Dyplom z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka odebrał Prorektor – elekt ds. Studenckich dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. uczelni.

Gratulujemy Studentom i Pracownikom oraz zapraszamy Kandydatów!