Wydział Górnictwa i Geoinżynierii na konferencji International Mining Forum

W dniach 11 – 12 kwietnia 2019 roku odbyła się 15. już edycji konferencji International Mining Forum (IMF), której gospodarzem była Grupa JSW. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – oddział Rybnik, a partnerem merytorycznym JSW Innowacje. Forum było zorganizowane pod hasłem: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0

Konferencja IMF 2019 zorganizowana była na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz w salach wykładowych kopalń JSW a jedna z sesji odbyła się w auli JSW na naszym Wydziale.

Pracownicy naszego Wydziału istotnie zaznaczyli swój udział w tej konferencji.

Prof. dr hab. inż. Marek Cała – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH był moderatorem Panelu I. Sesji Plenarnej pt. Surowce i polityka przemysłowa – zrównoważone łańcuchy wartości w gospodarce o obiegu zamkniętym (przemysł niskoemisyjny, wyzwania i szanse na przyszłość) odbywającej się w Międzynarowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Prof. Piotr Czaja był prowadzącym sesję tematyczną „Czwarta rewolucja przemysłowa” w technice i technologii głębienia szybów – aspekty praktyczne, która odbywała się w siedzibie JSW Innowacje.

Prof. Nikodem Szlązak był prowadzącym sesję tematyczną Optymalizacja energetyczna kopalń, która odbywała się w KWK “Budryk”

Prof. dr hab. inż. Barbara Tora była współprowadzącą sesję tematyczną Od złoża do… jakości węgla – zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla.

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH był prowadzącym sesję tematyczną Kształcić ale jak? Wyzwania dla edukacji technicznej, która odbywała się w KWK Pniówek.

Dr hab. inż. Paweł Bogacz był prowadzącym sesję tematyczną Społeczna odpowiedzialność biznesu – współczesne wyzwania, która odbywała się w KWK Pniówek

Dr hab. inż. Radosław Pomykała był współprowadzącym sesję tematyczną Zielone scenariusze – odpowiedzialni w działaniu, która odbywała się w MCK Katowice

Liczne grono pracowników Wydziału było autorami lub współautorami wygłaszanych w ramach konferencji referatów. W gronie tym znaleźli się:  prof. dr hab. inż. Marek Cała, prof. dr hab. inż. Barbara Tora, prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak,  dr hab. inż. Marek Borowski, dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, dr hab. inż. Piotr Małkowski, dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, dr hab. inż. Dariusz Obracaj, dr hab. inż. Anna Ostręga,  dr hab. inż. Paweł Bogacz, dr hab. inż. Dariusz Foszcz, dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, dr hab. inż. Radosław Pomykała,  dr inż. Paweł Kamiński,  dr inż. Łukasz Herezy, dr inż. Zbigniew Kuczera, dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, dr inż. Jerzy Stasica, dr inż. Małgorzata Śliwka, dr inż. Zbigniew Rak, mgr inż. Katarzyna Pawełczyk.

W Auli JSW na naszym Wydziale odbywała się jedna z sesji tematycznych Zarządzanie projektami – nowoczesność i innowacyjność w górnictwie.

Sesja była podzielona na trzy główne bloki tematyczne:

  • Zarządzanie projektami w GK JSW
  • Proces Zarządzania Projektami w dużych organizacjach branży górniczej
  • Prezentacja innowacyjnych projektów realizowanych w GK JSW

W ramach sesji odbyły się tez dwa panele dyskusyjne: Co może zabić PMO w organizacji oraz Zarządzanie projektami w dużych organizacjach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.imf2019.pl.

« 1 z 2 »

Prezentowane zdjęcia pochodzą z serwisu Organizatora https://www.imf2019.pl

Zdjęcia z sesji w Auli JSW dr inż. Artur Bator