Wydział Górnictwa i Geoinżynierii uczestnikiem dofinansowanego projektu “Zintegrowany Program Rozwoju AGH – II”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie “Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” zajął II miejsce i otrzymał dofinansowanie w wysokości 33 648 548,11 zł.

Celem konkursu Zintegrowane Programy Uczelni jest podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich, dostosowanie oraz realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier).

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest jednym z 11 (spośród 16 wydziałów AGH), który będzie uczestniczył w projekcie, który realizowany będzie w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.. W ramach projektu zaplanowano działania w zakresie między innymi dostosowania oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy czy pozyskania narzędzi wsparcia informatycznego.