Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu AGH

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 roku wprowadzającą zmiany w tabeli czynności i dat począwszy od zakończenia II tury wyborów bezpośrednich do OKE zakładając wznowienie akcji wyborczej od 20 kwietnia 2020 roku przedstawiam zaktualizowany harmonogram prac Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1:

1. W dniach 20-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się zgłaszanie Kandydatur do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach:

a. Profesorowie i profesorowie uczelni
b. Nauczyciele niebędący profesorami

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00, na adres abator@agh.edu.pl w postaci wysokiej jakości skanów podpisanych kart zgłoszeń, bądź kart podpisanych elektronicznie, np. poprzez profil zaufany. Zalecany jest tryb obiegowy z dodawaniem na karcie kolejnych podpisów popierających kandydata i podpisem samego kandydata (wydrukowana zeskanowana karta z podpisem poprzedniego zgłaszającego, po podpisaniu i zeskanowaniu przesyłana do kolejnego). Proszę aby w tytule wiadomości zawrzeć “WYBORY_2020”.

2. W dniach 20-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się zgłaszanie Kandydatur do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu w grupie:

a. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 na adres abator@agh.edu.pl w postaci wysokiej jakości skanów podpisanych kart zgłoszeń, bądź kart podpisanych elektronicznie. Proszę aby w tytule wiadomości zawrzeć “WYBORY_OKW_17”.

3. Ustalam na dzień 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00 do 21.00 I turę wyborów (on-line, przy użyciu systemu głosowań elektronicznych glosuj24.pl) przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach:

a. Profesorowie i profesorowie uczelni
b. Nauczyciele niebędący profesorami.

4. Ewentualna II i III tura wyborów odbędzie się w dniach 4-8 maja 2020 r.

5. Wzory druków znajdują się na stronie: https://wgig.agh.edu.pl/wybory-organow-uczelni-na-kadencje-2020-2024/

 

Przewodniczący OKW nr 1
Dr inż. Artur Bator