Wybory do Senatu AGH i Kolegium Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – zgłaszanie kandydatur

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Senatu nr 44/2020 oraz 48/2020 przedstawiam harmonogram najbliższych czynności wyborczych oraz zasady zgłaszania kandydatów do Senatu i Kolegium Wydziału.

W dniach 3-8 czerwca 2020 r. odbędzie się zgłaszanie Kandydatur do:

 1. Kolegium Wydziału w grupach:
  1. Profesorowie i profesorowie uczelni,
  2. Nauczyciele niebędący profesorami,
  3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Poszczególne grupy mają w Kolegium Wydziałowym następująca reprezentację:

 • Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni – 9 osób,
 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 4 osoby,
 • Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1 osoba.

Kandydatów do Kolegium Wydziału, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania z danej grupy, na druku wzor2d.doc.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, na adres abator@agh.edu.pl w postaci skanów podpisanych kart zgłoszeń, bądź kart podpisanych elektronicznie, np. poprzez profil zaufany. Proszę, aby w tytule wiadomości zawrzeć “KOLEGIUM_2020”. Zalecany jest tryb obiegowy z dodawaniem na karcie kolejnych podpisów popierających kandydata i podpisem samego kandydata (wydrukowana zeskanowana karta z podpisem poprzedniego zgłaszającego, po podpisaniu i zeskanowaniu przesyłana do kolejnego). Dopuszczalne jest także przesyłanie kart zgłoszenia kandydata rozdzielnie przez osoby zgłaszające i kandydatów.

 1. Senatu AGH w grupach:
  1. Profesorowie i profesorowie uczelni,
  2. Nauczyciele niebędący profesorami,

Poszczególne grupy pracowników naszego Wydziału mają w Senacie następującą reprezentację:

 1. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych – 2 osoby,
 2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 1 osoba,

Wybory przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Senatu odbywają się w dwóch okręgowych kolegiach elektorów obejmujących pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
1) w jednostkach podstawowych – 3 osoby,
2) w pozostałych jednostkach – 2 osoby.

Kandydatów, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor2020c.doc (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, na adres abator@agh.edu.pl w postaci skanów podpisanych kart zgłoszeń, bądź kart podpisanych elektronicznie, np. poprzez profil zaufany. Proszę, aby w tytule wiadomości zawrzeć “SENAT_2020”. Zalecany jest tryb obiegowy z dodawaniem na karcie kolejnych podpisów popierających kandydata i podpisem samego kandydata (wydrukowana zeskanowana karta z podpisem poprzedniego zgłaszającego, po podpisaniu i zeskanowaniu przesyłana do kolejnego). Dopuszczalne jest także przesyłanie kart zgłoszenia kandydata podpisanych rozdzielnie przez osoby zgłaszające i kandydatów.

 

Przewodniczący OKW nr 1

Dr inż. Artur Bator