WYBORY DO RAD DYSCYPLIN – WYNIKI

W dniu 17 września 2020 roku na specjalnym zebraniu wyborczym dokonano wyboru członków Rad Dyscyplin Naukowych: Inżynieria Lądowa i Transport oraz Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Wybrani członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport (w porządku alfabetycznym nazwisk)

Grupa wyborców: profesorowie i profesorowie uczelni

 1. Cała Marek, prof. dr hab. inż., profesor
 2. Cieślik Jerzy, dr hab. inż., profesor uczelni
 3. Jakubowski Jacek, dr hab. inż., profesor uczelni
 4. Kinasz Roman, prof. dr hab. inż., profesor
 5. Niedbalski Zbigniew, dr hab. inż., profesor uczelni

Grupa wyborców: pozostali nauczyciele akademiccy

 1. Stopkowicz Agnieszka, dr inż., adiunkt

 

Wybrani członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (w porządku alfabetycznym nazwisk)

Grupa wyborców: profesorowie i profesorowie uczelni

 1. Bąk Patrycja, prof. dr hab., profesor
 2. Bogacz Paweł, dr hab. inż., profesor uczelni
 3. Burtan Zbigniew, dr hab. inż., profesor uczelni
 4. Fuksa Dariusz, dr hab. inż., profesor uczelni
 5. Gawenda Tomasz, dr hab. inż., profesor uczelni
 6. Kęsek Marek, dr hab. inż., profesor uczelni
 7. Korzeniowski Waldemar, dr hab. inż., profesor uczelni
 8. Kustra Arkadiusz, dr hab. inż., profesor uczelni
 9. Niedoba Tomasz, dr hab. inż., profesor uczelni
 10. Obracaj Dariusz, dr hab. inż., profesor uczelni
 11. Pomykała Radosław, dr hab. inż., profesor uczelni
 12. Saramak Daniel, dr hab. inż., profesor uczelni
 13. Tora Barbara, prof. dr hab. inż., profesor
 14. Uliasz-Bocheńczyk Alicja, dr hab. inż., profesor uczelni

Grupa wyborców: pozostali nauczyciele akademiccy

 1. Korzec Marek, dr inż., adiunkt
 2. Łuczak Rafał, dr inż., adiunkt
 3. Skrzypkowski Krzysztof, dr inż., adiunkt
 4. Stasica Jerzy, dr inż., adiunkt

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr inż. Artur Bator