Wybory AGH: Formuła głosowania przez pełnomocnika

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. inż. Witold Machowski informuje, że :

  1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zalecenie kwarantanny domowej dla niektórych wyborców
    wprowadzamy alternatywną formę głosowania – przez pełnomocnika.
  2. Osoba uprawniona do głosowania przesyła skan pisemnego upoważnienia wg zasad opisanych poniżej
    (konieczne dane upoważnionego i upoważniającego) na adres przewodniczącego OKW – (na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii dr inż. Artur Bator – abator@agh.edu.pl) Wskazane jest (ale nie bezwzględnie wymagane) aby upoważniona osoba była z grona wyborców z danego okręgu.
  3. Na tej podstawie na polecenie przewodniczącego OKW komisja wydaje upoważnionemu pełnomocnikowi kartę do głosowania i umożliwia mu oddanie głosu. Na liście wyborców fakt oddania głosu przez pełnomocnika jest odnotowany stosowną adnotacją.
  4. Wydruk skanu upoważnienia zostaje włączony do dokumentacji wyborczej.

Uprzedzając pytania – formułę głosowania przez pełnomocnika wprowadzamy ze względu na zagrożenie epidemiczne, ale w związku z jej wprowadzeniem – stosuje się ona również do innych przypadków – np. pobytu zagranicznego (co też może być związane z kwarantanną)

Uwaga: Na chwilę obecną ta formuła ma zastosowanie do aktualnie przeprowadzanych głosowań – w razie konieczności będziemy informować o dalszych decyzjach.

Wzór upoważnienia dla pełnomocnika.