Współpraca naszego Wydziału z Zespołem Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych z Lublińca

W dniu 24 września 2019 r. gościliśmy na naszym Wydziale wycieczkę z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych z Lublińca.

Uczniowie z Technikum Informatycznego i Budowlanego zwiedzali laboratoria i bazę dydaktyczną Wydziału. Laboratorium Wentylacji wraz z jego wyposażeniem zaprezentowane zostało przez dra inż. Marka Korca, z kolei po hali maszyn z mieszczącymi się tam Laboratorium budowlanymLaboratorium geomechanicznym oprowadzali mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańskadr inż. Daniel Wałach. Następnie uczniowie z pomocą dr Anny Hołdy przeprowadzili kilka doświadczeń chemicznych, a dzięki dr. hab. inż. Tomaszowi Gawendzie dowiedzieli się jak działają kruszarki.

Kulminacyjnym punktem wycieczki było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii a Zespołem Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych. W imieniu władz Wydziału umowę podpisał Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski prof. AGH, natomiast ze strony szkoły umowa została podpisana przez Dyrektor mgr Joannę Walczak. Podpisanie umowy ma na celu zachęcenie i propagowanie studiów na naszym Wydziale i Uczelni wśród uczniów Zespołu Szkół. W ramach umowy planowane jest organizowanie prelekcji, wykładów i spotkań ze studentami kół naukowych, a także organizacja kolejnych wizyt.

Bezpośrednio po podpisaniu umowy uczniowie wysłuchali pierwszej prelekcji wygłoszonej przez dr hab. inż. Annę Ostręgę prof. AGH, pt.: „Inżynieria z przyszłością – od podziemi do gwiazd” podczas którego, dowiedzieli się o kierunkach i badaniach naukowych prowadzonych na naszym Wydziale.