WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA PRACOWNIKÓW LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A.

W dniu 21 września 2019 r. w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. odbyła się uroczystość zakończenia pierwszych edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Aerologii Górniczej.

W uroczystości ze strony LW „BOGDANKA” S.A. wzięli udział: Adam Partyka – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych oraz Sławomir Karlikowski – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego. Nasz Wydział reprezentowali: Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH., Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy oraz Studiów Podyplomowych BHP dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH, Kierownik Studiów Podyplomowych z Aerologii Górniczej dr inż. Zbigniew Kuczera oraz dr inż. Bogusław Ptaszyński.

W swoich wystąpieniach zarówno ze strony Kierownictwa Kopalni, jak również naszego Wydziału, podkreślano znaczenie współpracy pomiędzy instytucjami oraz wagę wiedzy nabytej na studiach podyplomowych. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości wykonane zostało wspólne pamiątkowe zdjęcie, po czym uczestnicy udali się na okolicznościowy poczęstunek.