WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY”, „GÓRNICTWO PODZIEMNE” oraz „WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKTÓW”

W dniu 28 września 2019 r. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość zakończenia XLI i XLII edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, VI edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Górnictwa Podziemnego oraz III edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Wentylacji i Klimatyzacji Obiektów.

W uroczystości wzięli udział Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH., Prodziekan Wydziału i Kierownik Studiów WiKO dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH,  Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy oraz Studiów Podyplomowych BHP i Górnictwo Podziemne dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH., a także koordynatorzy studiów i promotorzy realizowanych na nich prac końcowych.

Panowie Prodziekani i Kierownik Katedry wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podkreślając w swoich wystąpieniach znaczenie miejsca kształcenia oraz wagę nabytej na naszym Wydziale wiedzy. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości wykonane zostały wspólne pamiątkowe zdjęcia, po czym uczestnicy udali się na okolicznościowy poczęstunek.