Wnioski o stypendia rektora za wysoką średnią ocen

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o stypendium rektora za wysoką średnią ocen proszone są o składanie wniosków do skrzynki w pawilonie A4 lub wysłanie pocztą na adres Wydziału (z dopiskiem Dziekanat ds. pomocy materialnej).

Wnioski składają wyłącznie studenci, którzy uzyskali średnią równą lub wyższą od wskazanej w limitach w komunikacie dostępnym pod adresem: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/minimalne-srednie-ocen-uprawniajace-do-ubiegania-sie-o-stypendium-rektora/

Zarejestrowanie wniosku w systemie jest wymagane, ale nie zwalnia z konieczności dostarczenia wniosku w formie papierowej. Skany dokumentów nie spełniają wymogów regulaminowych.

Termin składania wniosków – do 19 października 2020 włącznie.