Wnioski o nagrodę Rektora AGH dla nauczycieli akademickich

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka wnioski o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich wydziały mają składać do dnia 30 kwietnia 2019 r., ale wcześniej wnioski te muszą być m. in. zatwierdzone przez Radę Wydziału.

Wnioski winny być przygotowane zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr 80/2014 r. Senatu AGH z dnia 3.07.2014 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz z Zarządzeniem Nr 39/2014 Rektora z dnia 21.11.2014 r. w sprawie wzorów wniosków, listy kandydatur do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich oraz wzorów dyplomów dla nagrodzonych pracowników.

W poniżej zamieszczonych plikach znajdują się:

Dokumenty na Wydziale mają być składane do Pani Małgorzaty Zaremby do pokoju nr 31 (parter) paw. A-4

Termin składania wniosków na Wydziale to 12.04.2019 r.

Zatwierdzenie wniosków planowane jest na Radzie Wydziału w dniu 25.04.2019 r.

Oddanie wniosków z Wydziału do Działu Kadrowo Płacowego do 30.04.2019 r.