Wnioski o nagrodę Rektora AGH dla nauczycieli akademickich

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka wnioski o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich wydziały mają składać do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski winny być przygotowane zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr 80/2014 r.  i 141/2019 Senatu AGH w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz z Zarządzeniem Nr 39/2014 Rektora z dnia 21.11.2014 r. w sprawie wzorów wniosków, listy kandydatur do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich oraz wzorów dyplomów dla nagrodzonych pracowników.

W poniżej zamieszczonych plikach znajdują się:

Termin składania wniosków na Wydziale to 20.03.2020 r. godz. 15:00. Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: orlik@agh.edu.pl

Termin zatwierdzenia wniosków przez Kolegium Wydziałowe będzie uzależniony od dynamiki rozwoju sytuacji w kraju.