Władze Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2024

29 maja 2020 r. wtedy jeszcze Rektor-Elekt prof. dr hab. inż. Jerzy Lis wskazał do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii od 1 września 2020 r. naszego aktualnego Dziekana prof. dr hab. inż. Marka Całę.
Powołania na stanowiska Prodziekanów od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 roku otrzymali również dotychczasowi Prodziekani:

Prodziekan ds. Współpracy
dr hab. inż. Marek Borowski, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki i Finansów
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. uczelni

Mamy zatem sprawdzony w ubiegłej kadencji Zespół Dziekański w tym samym składzie na nową kadencję 2020-2024.