WGiG do końca semestru online

Ponieważ sytuacja zmusiła nas do ograniczenia bezpośrednich kontaktów, wyszliśmy naprzeciw tym wyzwaniom, rozpoczynając pracę online. Jest to następne wyzwanie, któremu sprostamy. Chcemy być bliżej Was, dostępni jeszcze bardziej niż wcześniej, aktywni jak zawsze, nawet mimo braku możliwości spotkania w A1 czy w A4.

Obecnym priorytetem naszych działań jest umożliwienie Wam kontynuacji, bądź rozpoczęcia kształcenia, na dotychczasowym wysokim poziomie z zachowaniem założonych efektów kształcenia. Dlatego też cały Zespół Dziekański Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii pracuje nad rozwiązaniami służącymi:

  • utrzymaniu prowadzenia zajęć w trybie zdalnym,
  • bezpiecznemu przeprowadzeniu, w formie jednodniowych bloków, zajęć laboratoryjnych,
  • wsparciu administracyjnemu np. poprzez składanie wniosków za pomocą poczty elektronicznej,
  • realizacji obron prac inżynierskich i magisterskich w sposób zdalny,
  • przeprowadzeniu sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym (rekomendowane systemy – UPEL, MS Teams).
Jako Zespól WGiG stanęliśmy na wysokości zadania rozpoczynając akcje #wgigonline. Wspólnymi siłami, jako członkowie społeczności WGiG, podołamy wszelkim wyzwaniom.

Mam nadzieje, że efektem naszych wspólnych starań, będzie nowy wymiar studiowania w Krakowie, oparty na jeszcze bliższej współpracy.

Sprawdzajcie aktualności na stronie, obserwujcie kanały mediów społecznościowych, gdzie znajdziecie najnowsze informacje o naszych działaniach.

Pozostajemy otwarci na kontakt z Wami i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wyzwania.