Warsztaty projektu MOBI-US

W dniach  7-8 września 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty projektu MOBI-US. Zgodnie pierwotnym planem warsztaty miały odbyć się we Wrocławiu. Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną COVID-19 oraz związanymi z nią restrykcjami dotyczącymi podróżowania i organizacji spotkań, również te warsztaty projektowe odbyły się online. W spotkaniu wzięło udział 24 uczestników.

Na spotkaniu uniwersytety partnerskie przedstawiły ofertę programów, które mogą być realizowane w ramach projektu MOBI-US. Omówione zostały mocne i słabe punkty realizacji założonych zadań.

Ponadto rozpoczęta została współpraca w zakresie tworzenia okien mobilności pomiędzy przedstawicielami uczelni partnerskich. Kolejnym krokiem będzie dopracowanie szczegółów organizacji tworzonej sieci mobilności.

W najbliższych miesiącach partnerzy projektu będą omawiać szczegóły powstających okien mobilności. Kolejnym spotkaniem, na którym przedstawione zostaną wypracowane efekty współpracy w zakresie sieci mobilności będą warsztaty przemysłowe, które odbędą się w grudniu 2020 i na które już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://eitmobius.eu/pl/strona-glowna/