USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚĆ STUDENTA NA ZAJĘCIACH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAJĘCIACH PROGRAMU ADAPTACYJNEGO ADAPTER

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła się dziewiąta edycja Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach Programu prowadzone są szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego oraz umiejętności miękkich dla studentów AGH.

Potwierdzeniem udziału w Programie jest certyfikat, którego wzór załączamy poniżej. Certyfikat ten winien być traktowany jako dokument usprawiedliwiający nieobecność studenta na zajęciach odbywających się równolegle ze spotkaniami w ramach Programu.

kliknij tutaj