UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY”, “GÓRNICTWO PODZIEMNE” ORAZ “WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKTÓW”

W dniu 29 września 2018 r. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość zakończenia XXXVIII i XXXIX edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, V edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Górnictwa Podziemnego oraz II edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Wentylacji i Klimatyzacji Obiektów.

W uroczystości wzięli udział Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marek Cała, Prodziekan Wydziału i Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Wentylacji i Klimatyzacji Obiektów dr hab. inż. Marek Borowski, prof. nadzw., Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego oraz Studiów Podyplomowych BHP i Górnictwo Podziemne dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. nadzw., a także koordynatorzy studiów i promotorzy realizowanych na nich prac końcowych.

Panowie Dziekan, Prodziekan i Kierownik Katedry wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podkreślając w swoich wystąpieniach znaczenie miejsca kształcenia oraz wagę nabytej na naszym Wydziale wiedzy.

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości wykonane zostały wspólne pamiątkowe zdjęcia, po czym uczestnicy udali się na okolicznościowy poczęstunek.