UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIUM INŻYNIERII PRODUKCJI I JAKOŚCI W KATEDRZE EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Po roku prac budowlanych i wyposażeniowych w dniu 3 października 2018 r. oficjalnie otwarto w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle naszego Wydziału Laboratorium Inżynierii Produkcji i Jakości (z modułem Analizy Sensorycznej), nazwane w skrócie LeanLab. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Marek Cała oraz Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski. W uroczystości wzięli udział pracownicy Katedry oraz członkowie SKN „Zarządzanie”, którzy aktywnie uczestniczyli w aranżacji laboratorium i organizacji jego przestrzeni.

W laboratorium rozlokowanych jest 16 stanowisk. W jego ramach ułożono kilka zaawansowanych narzędzi do nauczania nowoczesnej metodyki zarządzania produkcją i jakością, skupionych wokół Lean Manufacturing, Six Sigma oraz SPC. Jest to przede wszystkim system nauczania układu przepływu jednej sztuki, oparty na tablicy Andon oraz analityce Vorne, z wykorzystaniem konstruowania produktów opartych na modułach z klocków Lego (poziom podstawowy) oraz Enigma (poziom zaawansowany). Pracownia posiada także stanowiska do analizy sensorycznej oraz stanowisko do nauki systemu SMED. Powyższe narzędzia wykorzystywane będą w ramach nauczania na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a w szczególności na takich przedmiotach jak Zaawansowane narzędzia zarządzania produkcją, Zaawansowane narzędzia zarządzania jakością oraz Logistyka produkcji.

 

W okresie wakacyjnym uzupełniono także wyposażenie funkcjonujących od roku Laboratorium Technologii Informacyjnych oraz Laboratorium Inżynierii Procesów Przemysłowych. W obu tych laboratoriach znajduje się po 16 nowych stanowisk komputerów wyposażonych zarówno w specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do symulacji procesów przemysłowych (FlexSim), analiz Business Intelligence (Comarch BI), jak i szerzej znane programy umożliwiające wspomaganie projektowania (AutoCad) oraz obliczenia statystyczne (Statistica). W laboratoriach prowadzone są zajęcia na kierunku Zarządzani i Inżynieria Produkcji na takich przedmiotach jak Technologie informacyjne, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Projektowanie systemów produkcyjnych, Metody zarządzania produkcją, Badania operacyjne i inne.