Terminy egzaminów końcowych z języków obcych na poziomie B2

Po uzgodnieniach z Prorektorem AGH d/s Kształcenia i Komisją ds. Dydaktyki i Regulaminów Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, Studium Języków Obcych AGH informuje o terminach obowiązkowego dla studentów studiów stacjonarnych końcowego pisemnego egzaminu z języków obcych na poziomie B2 w sesji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.

Termin I (dla studentów II roku ) i termin O (dla studentów I roku)
19 i 20 czerwca 2020 (piątek i sobota)
Terminy egzaminów poprawkowych (dla studentów II roku)
Termin II – 31 sierpnia 2020 (pierwszy poniedziałek części poprawkowej)
Termin III- 7 września 2020 (drugi poniedziałek części poprawkowej)

Studium Języków Obcych AGH prosi o rezerwację tych terminów wyłącznie na egzaminy z języka obcego i nieorganizowanie w tym czasie innych zajęć, zaliczeń lub egzaminów dla w/w studentów oraz w dniach 19-20 czerwca 2020 żadnych zaliczeń i egzaminów na platformie UPeL ze względu na niebezpieczeństwo przeciążenia serwera.