TANGO 2 – SYSTEM SAS DO MONITOROWANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W WYROBISKACH KOPALNIANYCH

Tytuł: „Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych”
Okres realizacji projektu: 1.07.2017-31.12.2019
Całkowita wartość projektu: 832 875,00 PLN
W tym WGiG: 214 875,00 PLN

Projekt składa się z dwóch części.

  • Pierwsza część – koncepcyjna obejmuje trzy zadania, których celem jest organizacja sympozjum i zaprezentowanie możliwości wdrożenia systemu SAS w monitoringu obudowy kotwowej w przemyśle. Ponadto celem zadania jest analiza najnowszych międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz określenie poziomu zainteresowania proponowanym rozwiązaniem i określenie norm prawnych regulujących zagadnienie zabezpieczenia wyrobisk kopalnianych.
  • Druga część – badawczo – rozwojowa obejmuje pięć zadań. W pierwszej fazie zbadany zostanie wpływu rodzaju wzbudnika na czułość pomiaru naprężeń w kotwie w warunkach laboratoryjnych. Opracowane zostanie syntetyczne zestawienie parametrów układu pomiarowego oraz układu sprzęgającego system pomiarowy z danym rodzajem kotwi. Przeprowadzone zostaną badania w warunkach laboratoryjnych dla różnych rozwiązań obudów kotwowych z użyciem referencyjnych systemów pomiarowych. Następnie w ramach zadania zostanie zrealizowany kompleksowy układ filtracji oparty na logice rozmytej. Ponadto będzie wykonana weryfikacja działania układu pomiarowego w warunkach górniczych. Zbadane zostaną pojedyncze kotwy, a wyniki zostaną porównane z układem referencyjnym.