Szkolenie z użytkowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Nowa ustawa Prawo 0 szkolnictwie wyższym i nauce (art. 76 ust. 4) wprowadziła w uczelni obowiązek sprawdzania pisemnych prac
dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (system JSA). W związku z powyższym Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny serdecznie zaprasza na szkolenie z użytkowania systemu JSA.

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. w sali audytoryjnej, pawilon U-2 (ul. Reymonta 7) w godz. 10:00-13:00.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie informacje o systemie JSA można znaleźć na stronie: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/.

Prosi się o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie udziału w szkoleniu, zapisy prowadzi Magdalena Janeczko-Klejnowska, e-mail: janeczko@agh.edu.pl, tel. wew.: 27-12.