Szkoła letnia RawD Trip Copper Story mianowana Success Story of EIT RawMaterials

Wysiłki zespołu WGiG przygotowującego projekt RawD Trip zostały docenione przez EIT Raw Materials.

Pilotażowa szkoła letnia RawDTrip 2019 „Copper Story”, została ustanowiona jako historia sukcesu w zakresie edukacji na tle całej społeczności Knowledge and Innovation Communities Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który jest niezależnym organem Unii Europejskiej ukierunkowanym na wzmocnienie innowacji w całej Europie.
nullDla przypomnienia – RawDTrip ‘Copper Story’ to szkoła letnia zorganizowana 2019 roku, której nasz Wydział był liderem. Sukces przedsięwzięcia polega na wychodzeniu poza ramy tradycyjnego nauczania – organizację kompleksowych wyjazdów technologicznych, warsztatów z zakresu modeli biznesowych oraz rozpatrywaniu aktualnych problemów branżowych przy wsparciu podmiotów industrialnych, w tym także SMSe oraz start-upów. Skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu uczestnikom warsztatów z umiejętności miękkich, które są niezbędne aby przekształcić wiedzę akademicką w zalążek biznesu a w perspektywie długoterminowej osiągnąć fazę inkubacji pomysłu. Takie podejście jest źródłem tworzenia nowych innowatorów.

Sukces szkoły letniej RawDTrip był możliwy dzięki zaangażowaniu naszych partnerów biznesowych i naukowych. Najważniejszym z nich był KGHM Polska Miedź S.A. Pomagali nam, również, MPO S.A. w Krakowie, Telefonika Kable, Sieć Badawcza Łukasiewicz-IMN w Gliwicach, KGHM Cuprum, SGPR.TECH oraz McKinsey & Company.

Osiągnięcie kompleksowości było możliwe dzięki ciągłemu doskonaleniu oraz uczestnictwu kadry naszego Wydziału w inicjatywach związanych ze społecznością EIT – Raw Materials Week, Raw Materials Summit, Brokerage Events, CLC events, RC, RIS Hubs, EIT Alumni i in. Te działania intensyfikują nasze zrozumienie założeń EIT – ciągłego doskonalenia, koncentrację na potrzebach w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Znamy także specyfikę projektów EIT z perspektywy bezpośredniego beneficjenta oraz sposób działania innych wspólnot innowacji (KIC) m.in. Innoenergy, UrbanMobility i in. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż sukces nie byłby możliwy gdyby nie konsorcjanci projektu: MUL, TUBAF, TUKE, University of Miskolc, RGNF Zagreb, UNIBL, NTUA przy liderowaniu EIT RawMaterials ECLC.

null
https://eitrawmaterials.eu/rawdtrip-a-new-summer-school-about-the-raw-materials-value-chain/

 

Wspomnienia uczestników RawD Trip (pisownia oryginalna została zachowana):

null