Szkoła Eksploatacji Podziemnej za nami

W dniach 25-27 lutego 2019 r. w Krakowie odbyła się XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

Nie zabrakło na niej pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z Dziekanem na czele, którzy wygłaszali referaty, prowadzili obrady i brali udział w dyskusjach.

W skrócie XXVII SEP to:

  • 15 sesji tematycznych, z których niektóre były nawet 3-częściowe, dotyczyły m.in.: wyzwań stojących przed górnictwem związanych z polityką klimatyczną oraz rosnącą skalą zagrożeń naturalnych, dobrych praktyk w wykonywaniu robót górniczych, nowych technik i technologii, budownictwa podziemnego, budowy i likwidacji kopalń, wykorzystania metanu, otoczenia społecznego;
  • 4 warsztaty dotyczące: analizy danych, sytemu zarządzania infrastrukturą produkcyjną, zarządzania majątkiem i modelowania geologicznego złoża;
  • 2 panele dyskusyjne dotyczące stosowania obudowy kotwowej oraz strategii przedsiębiorstw górniczych;
  • wydarzenia kulturalne, w tym spektakle i przedstawienia.

W konferencji uczestniczyli również studenci Wydziału Górnictwa i i Geoinzynierii biorąc udział w Turnieju Wiedzy Górniczej oraz wspomagając jej organizację.