Sukces studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na Konferencji Młodych Uczonych w Sankt Petersburgu

W dniach 17-19 czerwca 2020 r. odbyła się XVI edycja Forum „Topical issues of rational use of natural resources”, jednej z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych tematyce gospodarowania zasobami naturalnymi, odbywającej się dodatkowo jako jedyna pod auspicjami UNESCO. Konferencja jest równocześnie jednym z najbardziej poważanych konkursów młodych uczonych. Jej organizatorem jest Saint-Petersburg Mining University z Sankt Petersburga (Rosja).

Ze względu na epidemię koronawirusa, w bieżącym roku konferencja ta odbyła się wyjątkowo w formule on-line, głównie z wykorzystaniem platformy Zoom. Zapewne związana z tym duża dostępność, brak kosztów dojazdu i szeroka możliwość udziału, spowodowały, że w bieżącym roku to wydarzenie naukowe pobiło wszelkie rekordy frekwencji. Brało w nim bowiem udział ponad 1050 uczestników z 50 krajów, reprezentując 180 uniwersytetów i obradując w 14-tu sekcjach tematycznych. W tym gronie znalazło się 28 Polaków, w tym reprezentacja 14-tu studentów z AGH, złożona przede wszystkim z laureatów 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, która odbyła się w grudniu 2019.

W związku ze skalą oraz prestiżem konferencji z tym większą przyjemnością przyjmujemy sukcesy studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, którzy znaleźli się gronie laureatów i najlepszych prezentujących konferencji uzyskując tytuły tytułach „the Best Speaker”. Byli to:

  • Adam Gorzolnik – w sesji „Modern trends in architecture and Urban planning
  • Olga Świniarska – w sesji „Economics of sustainbility and global investment trends”,
  • mgr inż. Katarzyna Styk – w sesji doktorantów „Topical issues and contradictions of modern society development”.