Sukces studentów WGiG na Konferencji Młodych Uczonych w Sankt Petersburgu

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. w Saint-Petersburg Mining University w Sankt Petersburgu (Rosja) odbyła się XV jubileuszowa edycja Forum „Topical issues of rational use of natural resources”. Jest to jedna z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych tematyce gospodarowania zasobami naturalnymi, odbywając się dodatkowo jako jedyna pod auspicjami UNESCO. Konferencja jest równocześnie jednym z najbardziej poważanych konkursów młodych uczonych. W tym roku w obradach 7-u sekcji tematycznych uczestniczyło ponad 420 młodych uczonych z 85 uniwersytetów z 30 krajów świata, w tym np. z Austrii, Białorusi, Chin, Czech, Chile, Finlandii, Francji, Finlandii, Meksyku, Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA oraz Rosji. Wśród nich nie zabrakło oczywiście AGH.

Naszą Alma Mater reprezentowała 21-o osobowa grupa studentów, a w jej ramach 4-o osobowa ekipa z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, stanowiona przez członków działających na nim kół naukowych. Zostali oni wyłonieni z grona laureatów odbywającej się w grudniu 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Wyjazd organizował i grupą opiekował się dr hab. inż. Paweł Bogacz z Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle naszego Wydziału, pełniący funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego).

Studenci Akademii uzyskali bardzo dobry wynik w postaci 10-u laureatów, przynosząc AGH zaszczytne I miejsce w klasyfikacji uniwersytetów zagranicznych, a także II miejsce w rankingu ogólnym (na I miejscu znaleźli się gospodarze z Saint-Petersburg Mining University)! Złożyły się na nie sukcesy indywidualne, w tym właśnie studentów z naszego Wydziału, a były to:

II miejsce zajęte przez Martę Hetmańską (KN Skalnik; WGiG) w sekcji „Solid minerals mining technologies. Industrial and labor safety” za referat pt. „The usage of contour blasting methods to achieve the intended shape ot the slope”

oraz

III miejsce zajęte przez Katarzynę Styk (KN Zarządzanie, WGiG) w sekcji „The latest managerial and financing solutions for the development of mineral resources sector” za referat pt. “Comprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line “AGH LeanLine””.

Serdecznie Gratulujemy !