Sukces studentów Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji AKSJATOR na konferencji EUROINŻYNIER

W dniach 11-13 kwietnia 2019 r. w murach Politechniki Krakowskiej odbyła się IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER, która jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET . Podczas Konferencji studenci naszego Wydziału osiągnęli spektakularny sukces. Członkowie Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji AKSJATOR zdominowali podium i zajęli następujące miejsca:

W kategorii studiów inżynierskich:
I miejsce
Agata Rzepiela z referatem “Analiza belek wieloprzęsłowych metodą różnic skończonych”

II miejsce
Adrianna Pustelnik, Oskar Mencel, Jonasz Stępień z referatem “Model mostu rozkładanego o skratowaniu harmonijkowym”

W kategorii studiów magisterskich:
I miejsce
Beniamin Dudek z referatem “Wyznaczenie obciążeń od ruchu wózka kolejki górskiej na konstrukcję wsporczą”

II miejsce
Grzegorz Kaczmarczyk z referatem “Ultralekkie struktury tensegrity w obiektach mostowych wraz z analizą konstrukcji kładki dla pieszych”

III miejsce
Adam Gorzolnik, Jakub Działowy z referatem “Analiza dynamiczna kładki dla pieszych”

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!